“Οι Μακεδόνες στην Ανατολή” 01/03/2015-31/12/2017

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Θ. Μαυρογιάννης
Συμμετέχοντες: 
Ι. Ξυδόπουλος