Μέλη ΔΕΠ: Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Όνομα Θέση
Βασιλείου-Seibt Αλεξάνδρα-Κυριακή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γκουτζιουκώστας Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεληκάρη Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κάλφογλου-Καλοτεράκη Βασιλική Λέκτορας
Καντηρέα Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λεβενιώτης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
Νίγδελης Παντελής Καθηγητής
Ξυδόπουλος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Σβέρκος Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής
Τούντα Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χατζηαντωνίου Ελισάβετ Επίκουρη Καθηγήτρια