Μέλη ΔΕΠ: Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Όνομα Θέση
Γκουτζιουκώστας Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεληκάρη Αγγελική Επίκουρη Καθηγήτρια
Κάλφογλου-Καλοτεράκη Βασιλική Λέκτορας
Κατσώνη Πολύμνια Καθηγήτρια
Λεβενιώτης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
Νίγδελης Παντελής Καθηγητής
Ξυδόπουλος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τούντα Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χατζηαντωνίου Ελισάβετ Επίκουρη Καθηγήτρια