Μέλη ΔΕΠ: Τομέας Αρχαιολογίας

Όνομα Θέση
Ανδρούδης Πασχάλης Επίκουρος Καθηγητής
Βαλαμώτη Σουλτάνα Μαρία Καθηγήτρια
Ευστρατίου Νικόλαος Καθηγητής
Μανακίδου Ελένη Καθηγήτρια
Ντίνου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια
Παϊσίδου Μελίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παπαγιάννη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παπαδοπούλου Παγώνα Επίκουρη Καθηγήτρια
Πούλου Ναταλία Καθηγήτρια
Σέμογλου Αθανάσιος Καθηγητής
Τάντσης Αναστάσιος Επίκουρος Καθηγητής
Τριανταφύλλου Σεβαστή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τσέλεκας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής