Μέλη ΔΕΠ: Τομέας Αρχαιολογίας

Όνομα Θέση
Ανδρούδης Πασχάλης Επίκουρος Καθηγητής
Βαλαμώτη Σουλτάνα Μαρία Καθηγήτρια
Ευστρατίου Νικόλαος Καθηγητής
Μανακίδου Ελένη Καθηγήτρια
Παϊσίδου Μελίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παπαγιάννη Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια
Παπαδοπούλου Παγώνα Επίκουρη Καθηγήτρια
Πούλου Ναταλία Καθηγήτρια
Σέμογλου Αθανάσιος Καθηγητής
Τάντσης Αναστάσιος Επίκουρος Καθηγητής
Τριανταφύλλου Σεβαστή Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσέλεκας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής