Μέλη ΔΕΠ: Τομέας Ιστορίας της Τέχνης

Όνομα Θέση
Ζάρρα Ιλιάνα Καθηγήτρια