Ελένη Γαρδίκα - Κατσιαδάκη

Ιστορικός. Πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε από το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών όπου θήτευσε ως μόνιμη ερευνήτρια και διευθύντρια μέχρι τα τέλη του 2016. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι η ελληνική πολιτική και κοινωνική ιστορία του 19ου και 20ου αιώνα και οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.