Έλλη Λεμονίδου

Η Έλλη Λεμονίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν α) τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο β) τη Δημόσια Ιστορία και ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής και Δημόσιας ιστορίας καθώς και οι σχέσεις μεταξύ επίσημης ιστορίας, εθνικής ταυτότητας και συλλογικής μνήμης και γ) η Διδακτική της Ιστορίας. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους.