Ιωάννης Δ. Στεφανίδης

Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984), πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (MSc in European Studies, 1986) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή (PhD in International History, 1989) στη London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Διετέλεσε συνεργάτης του ελληνικού τμήματος του BBC (1988-89) και του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1990-93). Από το 1994 διδάσκει Διπλωματική Ιστορία στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Hebrew University της Ιερουσαλήμ.

Πρόσφατα έργα του: Substitute for Power: British Propaganda to the Balkans, 1939-1944 (Aldershot: Ashgate, 2012)· ‘America’s Projection and Democracy Promotion: The ‘Voice of America’, Greece under the Colonels and Ceauşescu’s Romania’, Modern Greek Studies Yearbook 32/33 (2016/17), University of Minnesota, σ. 167-237.