Μαίρη Μικέ

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας, AΠΘ. Έχει γράψει τα βιβλία: Η Βάρδια του Νίκου Καββαδία: Εικονο-γραφήσεις και μεταμορ­φώσεις (1994), Μέλπω Αξιώτη: Κριτικές περιπλανήσεις (1996), Μέλπω Αξιώτη, Ποιήματα (φιλολ. επιμ., 2001), Μεταμφιέσεις στη νεοελληνική πεζο­γραφία (19ος-20ός αι.) (2001), Έρως (αντ)εθνικός: Ερωτική επιθυμία και εθνική ταυτότητα τον 19ο αιώνα (2007), Αλληλογραφία Νίκου Καββαδία – Μ. Καραγάτση (εισ.–επιμ.–σχόλια, 2010), Εναρμόνιον κράμα: Δοκίμια για την πεζογραφία (2012). Καταραμένα κι ευλογημένα χαρτιά. Γιάννης Ρίτσος – Μέλπω Αξιώτη: Σπαράγματα αλληλογραφίας (1960-1966), (εισ.-επιμ.- σχόλια, 2015).  Έχει, μεταξύ άλλων, συνεπιμεληθεί τους τόμους (με εισαγωγή & σημειώσεις): Αναστάσιος Δρίβας, Τα Έργα (2012), Μέλπω Αξιώτη, Ρεπυμπλίκ-Βαστίλλη (2014). Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ενδιαφέροντά της στρέφονται γύρω από την ιστορία, τη θεωρία και την ερμηνεία πεζογραφικών κυρίως κειμένων του 19ου και του 20ού αιώνα. H συλλογή διηγημάτων Κόκκινες ουλές (2015) είναι το πρώτο της λογοτεχνικό έργο.