Βλάσης Βλασίδης

Ο Βλάσης Βλασίδης είναι διδάκτορας Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιστορικού Αρχαιολογικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρετεί από το 2012 μέχρι σήμερα ως επίκουρος καθηγητής Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας, Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει υπηρετήσει ως λέκτορας (2003-2009) και επίκουρος καθηγητής (2009-2012) στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Τεκμηρίωσης του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (1995-2004), που πλέον έχει συγχωνευθεί με το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και διευθυντής Τεκμηρίωσης του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΜΜΑ) της Θεσσαλονίκης (2001-2004).

Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής της επιστημονικής επετηρίδας Θεσσαλονίκη  που εκδίδει το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Έρευνας του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (2001 κ.ε.), του Ιδρύματος Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ) του Δήμου Καλαμαριάς και άλλων οργανισμών.

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και μονογραφίες για το Μακεδονικό Ζήτημα,  για τα ζητήματα της σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας και την ιστορία των μέσων ενημέρωσης.

Τα πιο πρόσφατα έργα του είναι τα βιβλία Μακεδονικές Ταυτότητες (Αθήνα, Παττάκης, 2011), Μεταξύ μνήμης και λήθης. Μνημεία και κοιμητήρια του Μακεδονικού Μετώπου (1915-1918) (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 2016) και Η μνήμη του Μεγάλου Πολέμου. Τα κοιμητήρια του Μακεδονικού Μετώπου στη Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2017).