Μαριάννα Χριστοπούλου

Η Μαριάννα Χριστοπούλου σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με άριστα. Εκπόνησε με υποτροφία του Ωνασείου Ιδρύματος διατριβή με θέμα τη δράση του έλληνα διπλωμάτη στο Λονδίνο, Ιωάννη Γενναδίου ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, η βιογραφία του Δ. Γούναρη. Υπήρξε μεταδιδακτορική υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ιστορική βιογραφία προσωπικοτήτων του 19ού και των αρχών του 20ού αιώνα, καθώς και στην ιστορία των ιδεών και της εικόνας του άλλου. Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.