Έντυπο & Οπτικοακουστικό Υλικό

  • Posted on: 21 May 2018
  • By: mfc18

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το έντυπο υλικό των διαλέξεων των:

  • Sir Michael Llewellyn-Smith

http://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Gallipoli%20to%20Macedonia_L...

  • Professor Ioannis D. Stefanidis

http://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Mac%20Front_Survey.pdf
http://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Macedonian%20Front_Survey_%2...

  • Dr Anthony Hirst

http://www.hist.auth.gr/sites/default/files/Hirst_Handout.pdf

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το συνέδριό μας στους παρακάτω συνδέσμους όπως μαγνητοσκοπήθηκε από την υπηρεσία live streaming του ΑΠΘ:

  • 10 Μαΐου

https://www.auth.gr/video/25334

  • 11 Μαΐου

https://www.auth.gr/video/25452

  • 12 Μαΐου

https://www.auth.gr/video/25453