Επικοινωνία

Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης

Eπίκουρος Kαθηγητής επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

γρ. 402, 4ος όροφος, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

τηλ. 2310 997214

ηλεκτρ. δ/νση: kyriakoschatz@hist.auth.gr

ηλεκτρ. δ/νση Έδρας: info-ponticstudies@hist.auth.gr