Σεμινάριο: Προφορική Ιστορία. Θεωρία και Πράξη

  • Posted on: 20 March 2018
  • By: nikosmisolidis

 Προφορική Ιστορία. Θεωρία και Πράξη 

"Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ πραγματοποιεί σεμινάριο-εισαγωγή στην προφορική ιστορία, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ) και το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθεια των ομιλητών-ιστορικών (Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Γ. Αντωνίου, Ελ. Ιωαννίδου, Μ. Καζαντζίδου) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, καθώς και όσοι/ες ενδιαφέρονται για την προφορική ιστορία, θα ενημερωθούν για την αξία των προφορικών μαρτυριών, τις τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας τους (συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήσεις, αποδελτιώσεις) και την αξιοποίησή τους, παράλληλα με τις γραπτές πηγές, στην έρευνα και ανάδειξη ιστορικών θεμάτων. Στόχος της Έδρας Ποντιακών Σπουδών η συγκρότηση εθελοντικής ερευνητικής ομάδας  για την εκπόνηση προγραμμάτων συγκέντρωσης προφορικών μαρτυριών (όπως λ.χ. για τον Ελληνισμό της πρώην ΕΣΣΔ στη Μ. Θάλασσα και την Κεντρική Ασία, καθώς και στον ελλαδικό χώρο μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ), και η δημιουργία σχετικού αρχείου προφορικής ιστορίας"

Ελληνικά
Image: 
Συνημμένα Αρχεία: