Ανακοίνωση έκδοσης Πρακτικών 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Σπουδών:«Ο Πόντος στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία (1774-1908) Κοινωνία και Οικονομία»

  • Posted on: 29 December 2018
  • By: nikosmisolidis

Ανακοίνωση έκδοσης Πρακτικών 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Σπουδών

«Ο Πόντος στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία (1774-1908) 

Κοινωνία και Οικονομία» 

Το απόσταγμα (Πρακτικά) της επιστημονικής παραγωγής του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών (εκδόσεις University Studio Press) με τη στήριξη-χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη. 

Αποσπάσματα απο τις εργασίες του συνεδρίου καθώς και τα βιογραφικά και τις περιλήψεις των εισηγητών θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.hist.auth.gr/el/pontusconference

 

Ελληνικά
Image: 
Συνημμένα Αρχεία: