Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές της (1908-1923)». Θεσσαλονίκη 10-12 Μαΐου 2019 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • Posted on: 8 January 2019
  • By: nikosmisolidis

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Έδρα Ποντιακών Σπουδών

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

«Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές της (1908-1923)».

 

Θεσσαλονίκη 10-12 Μαΐου 2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Περίληψη

Η επανάσταση των Νεοτούρκων τον Ιούλιο του 1908, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε το επιστέγασμα τριών  κυρίων τάσεων με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η Οθωμανική Αυτοκρατορία την αυγή του 20ού αιώνα.  Από τη μία πλευρά, η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και από την άλλη οι βαλκανικοί εθνικισμοί και η πίεση που ασκούσαν οι Μεγάλες Δυνάμεις.  Η μεγάλη απώλεια εδαφών, η διεκδίκηση αυτονομίας των Αρμενίων και το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου δημιούργησαν ασφυκτικές πιέσεις στους Νεότουρκους, που είχαν καταλάβει την εξουσία από το 1913, ριζοσπαστικοποιώντας την εθνικιστική ιδεολογία που είχε ήδη διαμορφωθεί και παγιωθεί σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Προσηλωμένο στο στόχο της εθνικής και θρησκευτικής ομογενοποίησης της Ανατολίας παρέμεινε και το Κεμαλικό Κίνημα.

Μέσα σε αυτές τις ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες οι εθνοθρησκευτικές κοινότητες της Αυτοκρατορίας βρέθηκαν σε ένα μεταίχμιο και ανάμεσα σε μια διαδικασία μετασχηματισμού της πολυεθνικής Αυτοκρατορίας σε τουρκικό έθνος-κράτος. Υπό αυτές τις συνθήκες,  το ελληνορθόδοξο, το αρμένικο και το ασσυριακό στοιχείο στοχοποιήθηκαν και τελικώς εκδιώχθηκαν και εξοντώθηκαν.

Το παρόν Διεθνές Συνέδριο στοχεύει στο να αναλύσει και να πραγματευθεί/συζητήσει τις διάφορες μαζικές θηριωδίες (γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, σφαγές) και τους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς, εστιάζοντας κυρίως στη Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1908-1923).

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις σχετικές, αλλά όχι αποκλειστικά, κυρίως με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

* Political and Diplomatic Dimensions

* Historiograhical Narratives  

* Perceptions Memory and Denialism  

* Gender and Genocide 

* Public History 

*Oral History and Trauma Experience 

* Literature, Art, Film,Music  

* Genocide and Education 

* The Legacy of Extermination

* Law and Genocide

* Sociological and Anthropological perspectives

* Cultural destruction

* Comparative dimensions

 

Οι προτάσεις των εισηγήσεων συνοδευόμενες απο ένα συντομο βιογραφικό πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ottomangenocides2019@gmail.com. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2019. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση ottomangenocides2019@gmail.com, εκτός κι αν οριστεί διαφορετικά.

Οι προτάσεις των εισηγήσεων θα εξεταστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική (θα υπάρχει διερμηνεία από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο).

Όλα τα έξοδα όσων θα συμμετάσχουν (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή) θα καλυφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.

Κατά την υποβολή της πρότασής σας να υποδείξετε σε ποια υποενότητα του συνεδρίου νομίζετε ότι αυτή είναι καλύτερο να συμπεριληφθεί. Σημειώστε, ωστόσο, ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε την πρόταση-εισήγησή σας σε διαφορετική υποενότητα, αν αυτή η τοποθέτηση φαίνεται να είναι πιο κατάλληλη στο πλαίσιο των υπόλοιπων εισηγήσεων.

Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 λέξεις και πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια:

Τον στόχο της (επιστημονικής) συμβολής, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και τη μέθοδο.
Δύο ή περισσότερες πηγές στις οποίες βασίζεται η συμβολή.
Τον καινοτόμο χαρακτήρα της συμβολής που καταδεικνύει την πρόοδο στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

Οι περιλήψεις μπορούν να συνταχθούν σε οποιαδήποτε από τις αποδεκτές γλώσσες του συνεδρίου.

 

Τα στοιχεία της εγγραφής και όλες οι σχετικές πληροφορίες για το συνέδριο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη. Για ενημερώσεις σχετικά με τη διαμονή, τη διατροφή, τις εκδρομές, τη μετακίνηση κ.λπ. παρακαλούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα του συνεδρίου.

 

Ανυπομονούμε να σας δούμε στη Θεσσαλονίκη!

Ελληνικά
Image: