Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης

Ο Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, έγγαμος με δύο παιδιά, γεννήθηκε, διαμένει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι διδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα έτη 2010-2012 δίδαξε ως επισκέπτης λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα θέματα που τον απασχολούν ερευνητικά και τα συγγράμματά του σχετίζονται με την οικονομική και την κοινωνική ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής και της Κύπρου (19ος-αρχές 20ού αι.), καθώς και με την προσφυγική εγκατάσταση και τη συλλογική-σωματειακή οργάνωση των Ελλήνων του Πόντου στην Ελλάδα μετά το 1922. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του είναι οι μελέτες: Το «Ελντοράντο» της Ανατολής. Η διείσδυση των ευρωπαϊκών εταιρειών στα μεταλλεία της Μ. Ασίας (1861-1923), εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2008, και Η «Φάρμα των λεπρών» της Κύπρου. Η βρετανική πολιτική υγείας και η τύχη των εγκλείστων (1878 –1930), εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2014.