Πρόγραμμα Εργασιών

 

 

3ο Διεθνές Συνέδριο Ποντιακών Ερευνών

Θεσσαλονίκη, 18 – 20 Νοεμβρίου 2016

 

Ο Πόντος στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία (1774-1908):

Κοινωνία και Οικονομία

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

18:00 – 18:45              Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί 

18:45 – 19:30              Πασχάλης Κιτρομηλίδης

                                     Η μαρτυρία της εθνογραφίας του Μικρασιατικού Πόντου. Διαπιστώσεις και προκαταρκτικά συμπεράσματα.

                                                  

                                     Επίσημο δείπνο

                                     

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Πρωινές Συνεδρίες

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Προεδρείο:  Ι. Χασιώτης

 

 10:00 – 10:20        Akitsu Mayuzumi

                                The Russian diplomatic intervention in the Ottoman-Crimean relations after the treaty of Küçük Kaynarca (1774).

 

10:20 – 10:40       Tom Sinclair

                              The 1838 Anglo-Ottoman Agreement and its Effect on the Pontus.

 

10:40 – 11:00       Κυριάκος Χατζηκυριακίδης

                              Η οικονομία του βιλαετίου Τραπεζούντας μέσα από τις εμπορικές εκθέσεις του Βρετανού Προξένου Alfred Biliotti (1873-1885).

 

11:00 – 11:20       Sezai BALCI/ Merve Kalafat Yılmaz

                             Captian Yorgi Konstantinidi: Mayor of Kerasounta (1829-1904).

 

11:20 – 11:40       Συζήτηση

 

11:40 – 12:00       Διάλειμμα – καφές

 

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ

 

Προεδρείο: Π. Κιτρομηλίδης

 

12:00 – 12:20     Cafer Sarıkaya

                            Samsun as a Greek City in the late Ottoman Empire.

12:20 – 12:40     Θωμάς Αλεξιάδης

                            Η Αμισός (Σαμψούντα) στην ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία(1774-1908): Οικονομία.    

 12:40 – 13:00    Ελένη Γαβρά

                            Ορεινοί οικισμοί της ηπειρωτικής ενδοχώρας στον ιστορικό Πόντο κατά τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού. Χωρικές εξαρτήσεις και επιρροές.     

 

 13:00 – 13:20     Συζήτηση 

         

13:20 – 14:30      Μπουφέ-Γεύμα

 

Απογευματινές συνεδρίες

 

18:00-18:30           Keynote Speaker: Erik Zürcher

                               Conditional equality – Young Turk attitudes towards Ottoman Christians  1906-1926.

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

 

 Προεδρείο: Ε. Αμοιρίδου

 18:30 – 18:50        Zeynep Turkyilmaz

                              “Küpcüoğlu led astray these ignorant Muslims:” Istavris’ Struggle for Re-Christianization in the Ottoman Archives (1882-1918).

 

18:50 – 19:10       Elcin Macar

                              The Protestant Greeks of Pontus: A Reassessment.

 

19:10 – 19:30       Emzar Kakhidze

                             Historical Background of Formation of National Consciousness of Georgian Muslims.

 

19:30 – 19:50       Θεοδόσιος Κυριακίδης

                              Ο ρόλος της Ιταλίας στην ιεραποστολική δράση των ρωμαιοκαθολικών στον Πόντο.

 

19:50 – 20:10       Ευστράτιος Βαχάρογλου - Χρήστος Ψάλτης

                             Αστήρ του Πόντου: Η συνεισφορά του εβδομαδιαίου περιοδικού της Τραπεζούντας στη διανοητική ανάπτυξη, την ηθική καλλιέργεια και την                                            ενημέρωση των πολιτών του Πόντου (1884-1885).

 

 

20:10 – 20:30     Συζήτηση

 

                            Δείπνο

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Προεδρείο: Τ. Sinclair

 

11:00 – 11:20      Ευριπίδης Γεωργανόπουλος

                            Τα πληθυσμιακά στοιχεία για τον Πόντο (1870-1912): κριτική προσέγγιση και συγκριτική παρουσίασή τους.

 

 

11:20 – 11:40      Αντώνης Κλάψης

                             Ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου στις αρχές του 20ου αιώνα. Μία δημογραφική ανάλυση».

 

11:40 – 12:00      Βλάσης Αγτζίδης

                             Οι μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών από τον οθωμανικό Πόντο στα ρωσικά εδάφη μέσα από το περιοδικό "Εύξεινος Πόντος" της                                                    Τραπεζούντας.

 

12:00 – 12:20      Prof. Marine Giorgadze

                             Pontic Greeks in Ajara (Georgia)

 

12:20 – 12:40       Αγνή Κολιαδήμου-Ιάκωβος Μιχαηλίδης

                               Ο Ρωσοοθωμανικός πόλεμος του 1877-1878 και ο απόηχός του στην Τραπεζούντα μέσα από τις ελληνικές προξενικές εκθέσεις.

 

12:40 – 13:00       Συζήτηση

 

13:00 – 13:30       Πορίσματα – Λήξη Συνεδρίου