Βλάσης Αγτζίδης "Οι μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών από τον οθωμανικό Πόντο στα ρωσικά εδάφη μέσα από το περιοδικό "Εύξεινος Πόντος" της Τραπεζούντας"

Μετά το τέλος του ρωσοτουρκικού πολέμου (1877-1878) παρατηρήθηκε μεγάλο κύμα εξόδου των ελληνικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και κυρίως από το μικρασιατικό Πόντο, προς τη Ρωσία και ειδικότερα στα εδάφη του Καυκάσου που πρόσφατα αυτή ενσωμάτωσε. Την ίδια περίπου εποχή (1880) εκδόθηκε στην Τραπεζούντα από τους Δ. Ξιφιλίνο και Δ. Κτενίδη το εβδομαδιαίο περιοδικό "Εύξεινος Πόντος",  που υπήρξε και το πρώτο ελληνικό έντυπο που κυκλοφόρησε στην περιοχή. Κατά συνέπεια κλήθηκε να αντιμετωπίσει δημοσιογραφικά το μεγάλο κύμα  εξόδου του ελληνικού πληθυσμού. Η νέα αυτή έξοδος ήταν συνέχεια προηγούμενης κίνησης των πληθυσμών, που οφειλόταν κυρίως σε επίσημο ρωσικό σχέδιο για την προσέλκυση φιλικού πληθυσμού προς τα εδάφη που καταλάμβανε η Ρωσία κατά τις διαδοχικές επεκτάσεις της προς το Νότο. Οι συντάκτες του "Εύξεινου Πόντου" αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσαρέσκεια την αιμορραγία αυτή του ελληνικού πληθυσμού, θεωρώντας τη μετανάστευση ως "εθνικό κίνδυνο". Θεωρούν ότι νομοτελειακά, σε βάθος χρόνου, οι μετανάστες θα εκρωσιστούν και θα χαθούν οριστικά για το ελληνικό έθνος. Επίσης, ασκούν σκληρή κριτική στην πολιτική του Ελληνικού Βασιλείου, για την απόλυτη αδιαφορία που επιδεικνύει μπροστά στον εθνικό αυτό κίνδυνο.