Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος Φορέας Χρηματοδότησης
Η συλλογή νομισμάτων του Ερρίκου Σλήμαν στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών./ The Heinrich Schliemann Coin Collection in the Athens Numismatic Museum. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Α.Π.Θ. /Scientific Research Committee, AUTH
Ανάπτυξη εφαρμογής 4D περιήγησης στην ιστορία του τοπίου (ΕΛΚΕ 95962) ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI-3) Horizon2020
Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.
Αμυκλαίον. Ερευνητικό πρόγραμμα Αμυκλών/ Amyklaion. Amykles Research Project Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου (ΚΙΚΠΕ), Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος/ Onassis Foundation, J. F. Costopoulos Foundation, Benaki Museum, Social and Cultural Affairs Welfare Foundation (KIKPE), Stav
Έδρα Εβραϊκών Σπουδών (Β' φάση) Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
Μικτή πραγματικότητα και γεωπληροφορική για την επίδειξη μνημείων ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΛΚΕ ΑΠΘ
EXPLO - Εξερευνώντας τη δυναμική και τις αιτίες της αλλαγής χρήσης της γης κατά την Προϊστορική Εποχή σε μια κοιτίδα της Ευρωπαϊκής γεωργίας / Exploring the dynamics and causes of prehistoric land use change in the cradle of European farming Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 810586) / European Research Council – ERC (Grant Agreement Number 810586)
Diaspora Fellow Program (υποδοχή), Bonds of Life: The Social Networks of Holocaust Survivors, 2017 Stavros Niarchos Foundation

Σελίδες