Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος Φορέας Χρηματοδότησης
RePast – Revisiting the Past, Anticipating the Future Horizon2020
BYZART: Byzantine Art and Archaeology on Europeana EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Action 2016-EU-IA-0094) & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI-3) Horizon2020
Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Έδρα Εβραϊκών Σπουδών (Β' φάση) Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
EXPLO - Εξερευνώντας τη δυναμική και τις αιτίες της αλλαγής χρήσης της γης κατά την Προϊστορική Εποχή σε μια κοιτίδα της Ευρωπαϊκής γεωργίας / Exploring the dynamics and causes of prehistoric land use change in the cradle of European farming Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 810586) / European Research Council – ERC (Grant Agreement Number 810586)
ΜΕΤΑΛΛΕΙA, ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Τόποι κράτησης και Μνήμης. Ναζιστικά στρατόπεδα στην Ελλάδα, 1941-1944 Πρόγραμμα Funds for the Future
Ένα δαιμόνιο για κάθε εποχή: Κατασκευή και πρόσληψη του «ελληνικού δαιμονίου» στη Νεότερη Ελλάδα ΕΛΙΔΕΚ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Ι)
Οι Εβραίοι μαθητές της Θεσσαλονίκης στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα/Mapping the Memory Claims Conference

Σελίδες