Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος Φορέας Χρηματοδότησης
Θαλής: Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί: Η Περίπτωση της Θηρασίας ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. - ΕΣΠΑ
ΛΕΞΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
«SURGICAL EXCAVATION», 2013-2015 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Γ.Γ.Ε.Τ.-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ). (ΕΣΠΑ 2007-2013)
«Συντήρηση και ανάδειξη του ψηφιδωτού του Διονύσου στο Δίον» 2015-2016 Ίδρυμα Ωνάση –ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε.
«Μελέτη - Οργάνωση αρχαιολογικού πάρκου στο Δίον», 1998 - 2016 ΥΠ.ΠΟ.
Πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ΠΕΝΕΔ, ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Τα πορτρέτα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Μελέτη και δημοσίευση ΕΛΚΕ ΑΠΘ (2012)
Αριστεία ΙΙ: «Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο» (2014-2015) ΓΓΕΤ (2014-2015)
«Ψηφιοποίηση του Φωτογραφικού Αρχείου Γλυπτών του Μουσείου Θεσσαλονίκης και Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών» ΙΚΥ, DAAD (2004-2006)
Ανασκαφή, συντήρηση και αξιοποίηση της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Σωφρονίου στη Νικήτη Χαλκιδικής» ΕΛΚΕ ΑΠΘ (2000)

Σελίδες