Τα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης κατά τους ελληνιστικούς και πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Συμμετέχοντες: 
Μπ. Σμιτ-Δούνα