Ερευνητικά Προγράμματα

Title Φορέας Χρηματοδότησης
BYZART: Byzantine Art and Archaeology on Europeana EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Action 2016-EU-IA-0094) & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
EXPLO - Εξερευνώντας τη δυναμική και τις αιτίες της αλλαγής χρήσης της γης κατά την Προϊστορική Εποχή σε μια κοιτίδα της Ευρωπαϊκής γεωργίας / Exploring the dynamics and causes of prehistoric land use change in the cradle of European farming Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 810586) / European Research Council – ERC (Grant Agreement Number 810586)
Σλαβικές επιδράσεις στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στη Δυτική Μακεδονία. ΕΛΚΕ ΑΠΘ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ: ΜΕΤΑΛΛΕΙA, ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Γ.Ε.Τ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα ΕΣΠΑ 2007-2013
“Οι Μακεδόνες στην Ανατολή” 01/03/2015-31/12/2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Θαλής – Έκδοση επιγραφών και τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας Γ.Γ.Ε.Τ.
Inscriptiones Graecae Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Pages