ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018

  • Posted on: 8 January 2018

Οι επιλεγέντες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στα εξής:

-Από 8/1/2018 έως 12/1/2018 και έως τις 20:00 να κάνουν τις αιτήσεις στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης dasta.auth.gr/ Πρακτική/ Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ/ Φοιτητές- Φοιτήτριες (είσοδος με τον Ιδρυματικό λογαριασμό)/ καρτέλα Προσωπικά στοιχεία. 

-Στην καρτέλα Περίοδοι πρακτικής άσκησης να δηλώσουν τις 3 επιλογές των φορέων (οι φορείς θα εμφανιστούν στο σύστημα το συντομότερο δυνατό).

-Να περάσουν από το ΙΚΑ της οδού Αριστοτέλους για να γίνει η απογραφή τους (δείτε τις σημειώσεις)

-να αποστείλουν σε αντίγραφο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή ηλεκτρονικά στο gavriilidou@auth.gr1) τη Βεβαίωση Απογραφής από το ΙΚΑ και 2) τη σελίδα του βιβλιαρίου ασθενείας όπου φαίνεται το όνομά τους (μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά ή να τα φέρουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κτίριο Διοίκησης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η απογραφή στο ΙΚΑ γίνεται για όσους είτε δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν είτε δεν είναι οι γονείς τους ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ/Δημόσιο- και κατά συνέπεια οι ίδιοι έμμεσα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ/Δημόσιο.

Αντίθετα όσοι έχουν ήδη ΑΜΑ ΙΚΑ θα στείλουν το συγκεκριμένο έγγραφο- δεν πρέπει να πάνε να απογραφούν εκ νέου. Αν δεν τα έχουν, να πάνε στο ΙΚΑ με την ταυτότητα τους. Εναλλακτικά αντί των δυο εγγράφων που αναφέρονται   

παραπάνω μπορούν όσοι είναι ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ/δημόσιο να μας αποστείλουν την ασφαλιστική τους ικανότητα https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ σε pdf.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: όσοι ΔΕΝ έχουν ΑΜΑ ΙΚΑ, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να πάρουν μία βεβαίωση υπογεγραμμένη και στη συνέχεια να πάνε στο ΙΚΑ της Αριστοτέλους να εκδώσουν τον ΑΜΑ ΙΚΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία πρέπει να δηλώσουν και το ΙΒΑΝ/ τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθούν τα χρήματα στο τέλος της πρακτικής άσκησης. Εάν ΔΕΝ έχουν σε οποιαδήποτε τράπεζα λογαριασμό θα πατήσουν το κουμπί  ‘’Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο να είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος’’ για να γίνει η καταχώρηση των στοιχείων. Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες έκδοσης ΙΒΑΝ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία/απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Έφη Γαβριηλίδου
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Τηλ. 2310 997067

gavriilidou@auth.gr

Συνημμένα Αρχεία: