ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  • Posted on: 20 September 2017

Η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων θα  γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2017 ώρα 10.00 στην  Αίθουσα  Τελετών του  ΑΠΘ.  

΄Οσοι/ες φοιτητές/τριες πρόκειται να ορκιστούν πρέπει από τις 25/9 έως και τις 13/10/2017 και ώρες 12.00΄μ.-1.00΄ μ.μ. να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιβλιάριο Σπουδών/Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
2. Βιβλιάριο υγείας (εφόσον έχει χορηγηθεί)
3. Βεβαίωση της Θεματικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (νέα πτέρυγα) ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει εκκρεμότητες με το Σύστημα Βιβλιοθηκών
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Δήλωση-Αίτηση ορκωμοσίας (δίνεται από τη Γραμματεία)
6. Αίτηση για ένα (1) αντίγραφο πτυχίου (δίνεται από τη Γραμματεία)
7. Αίτηση για ένα (1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (δίνεται από τη Γραμματεία)
8. Αίτηση για πιστοποιητικό στρατολογίας (δίνεται από τη Γραμματεία και αφορά τους άνδρες)
9. Υπεύθυνη Δήλωση για τις φοιτητικές εστίες (δίνεται από τη Γραμματεία)*
10.Παράβολο 32€ από την Τράπεζα Πειραιώς, αρ. λογαρ. 5272-041780-361 (εφόσον επιθυμούν το πτυχίο τους σε μεμβράνη)
11.Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθενείας (όσοι/ες φοιτητές/τριες μετακινήθηκαν με το πρόγραμμα ERASMUS).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν πρέπει να υποβάλουν αίτηση εμπρόθεσμα ανεξαρτήτως αν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

*Οι φοιτητές/τριες που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από τις εστίες