Μαθ. Εαρ. Εξαμήνου ΑΠΠΣ 2020-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ        
ΙΒΥ 151 Υ Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία 5 Α.Γκουτζιουκώστας
ΝΧ 151 Υ Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ευρώπης 5 Λ. Χασιώτης
ΛΑΚ 151 Υ Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία 5 Γ. Αγγελόπουλος
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Τζιντζιόβα
ΑΒΥ 151 Υ Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία 5 Π. Ανδρούδης
ΑΙΤ 151 Υ Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης 5 Α. Χαραλαμπίδης
ΑΕΦ Υ Μάθημα Επιλεγόμενο από το Τμήμα Φιλογίας 5