Μαθ. Χειμ. Εξαμήνου ΑΠΠΣ 2020-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ.  ΤΙΤΛΟΣ ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΑΕ 151 Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία 5 Ηλ. Σβέρκος
ΙΣΤ 151 Υ Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές 5 Αθ. Σφήκας
(συντονιστής),
Β. Γούναρης,
Ι. Ξυδόπουλος,
Ελ. Τούντα
ΑΡΧ. 151 Υ Εισαωγή στις Αρχαιολογικές Σπουδές 5 Ελ. Μανακίδου,
Π. Παπαδοπούλου,
Σ. Τριανταφύλλου
ΑΠΡ 151 Υ Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό 5 Ν. Ευστρατίου,
Σ. Μ. Βαλαμώτη,
Σ. Τριανταφύλλου,
Μ. Ντίνου
ΑΚΛ 151 Υ Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία 5 Ελ. Παπαγιάννη,
Π. Τσέλεκας
ΑΕΦ Υ Επιλεγόμενο Μάθημα από το Τμήμα Φιλολογίας 5