ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ν. Μήτρου
Συμμετέχοντες: 
Δ. Παπασταματίου & Φ. Κοτζαγεώργης